ARKIVERING AV NOTER:

 

1.  Merking / Noteregister:

Notene merkes og føres inn i et nummerert noteregister.

Øverst til venstre føres betegnelsen OM og nummer fra 1000 og oppover. 

Første note får nummer OM 1000-1, neste eksemplar 1000-2 osv.

Neste  note får nummer OM 1001-1, neste eksemplar 1001-2 osv.

Notene stemples med menighetsnavn øverst til høyre.

 

Eksempel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Oppbevaring:

Notene legges i merkede notekonvolutter og oppbevares i merkede tidsskriftsbokser eller arkivskuff.

 

3.  Bruk av kornoter:

Hvert kormedlem får et nummer, - se oversikt over kormedlemmer.

Forslag:  Hvert kormedlem har en sort kormappe merket med nummer.

Er f.eks. Ola Nordmann kormedlem nr. 5, får han en mappe merket 5 og noter merket 5 etter

notenummer (f.eks. OM 1000-5).   Legg gjerne med en blyant m/viskelær merket 5.

 

4. Utlån:

Før en oversikt over utlån.

 

 

Sett arkene inn i en NOTEPERM  med følgende faner:

Nummerregister

Emneregister

Kormedlemmer

Utlån

 

 

Dette er en fin oppgave for korsekretæren eller musikkbibliotekaren hvis dere har det.