MUSIKK I PRIMÆR 2009

                             Tema:  "Min evige familie"

                                               Barnas nadverdsmøteprogram 2009 (engelsk)

                                                    RØD:  Månedens sang (til BNMP)

                                                       BLÅ:   Sang i samlingsstund 

 

Måned:

Sang:

Jan.

Før vi ble født  Liahona, april 1999 

eller

Familien er fra Gud  Liahona, okt. 2008 OBS Rettelse i notebildet s.1, siste linje (norsk)

Jeg vil følge Guds plan  Barnas sangbok s. 86

Min Gud ga meg et tempel   Barnas sangbok s. 73

 

Febr.

Så sikker en grunnvoll  (1. og 3. vers)  Salmer nr. 42 

 

En lykkelig familie  Barnas sangbok s.104

Kjære Far, jeg takker deg  Barnas sangbok s.15

 

 

Mars

Min evige familie  BNMP 2009, s.10

Her fins kjærlighet   Barnas sangbok s.102

 

April

En sang om Jesus Kristus    Primærsang eller Salme 

Jeg vil følge Ham i tro   Liahona, febr. 2003

 

Mai

Dåp  Barnas sangbok s. 54 

Den hellige ånd   Barnas sangbok s.56

 

Juni

Jeg søker Herren i unge år   Barnas sangbok s.67

Smil   Barnas sangbok s.128

Hjelp meg, o Fader   Barnas sangbok s.52

 

Juli

En sang om Jesus Kristus    Primærsang eller Salme 

Familiebønn  Barnas sangbok s.101

 

Aug.

 

I all evighet  Barnas sangbok s. 98

Jeg ser vår Herres tempel  Barnas sangbok s. 99

 

Sept.

 

Mormons bok forteller oss   (1. og 3. vers)  Barnas sangbok s. 62

Ha takk for profeten du sendte  Salmer nr. 17

 

Okt.

 

Når vi hjelper   Barnas sangbok s. 108

 

Nov.

 

Synge en sang er moro    Barnas sangbok s. 129

Jeg prøver å ligne Jesus    Barnas sangbok s. 40

 

Des.

Hvis jeg var et barn  Liahona, april 2008 

eller

Når han kommer igjen   Barnas sangbok s. 46

 

        

                        SANGER i årets leksebøker:

                      Se, deres små: Håndbok for barnestuen (18 mnd. - 2 år)

                      PRIMÆR 1  (3 år)

                      PRIMÆR 3  (4-7 år)                     

                      Primær 5  (5-11 år)