MUSIKK I PRIMÆR 2013/2018

                        Tema:  "Jeg er Guds kjære barn"

 

"Alle mennesker - menn og kvinner - er skapt i Guds bilde.  Hver især er en elsket ånd, sønn eller datter av himmelske foreldre."  (Familien - en erklæring til verden).

 

                                               BARNAS NADVERDSMØTEPROGRAM 2013 (norsk / engelsk)

 

                                                       RØDT:   Månedens tema

                                                    SORT:   Månedens sang (til BNMP)

                                                       BLÅTT:  Ekstrasanger

 

 

                                                     KVARTALSPLANLEGGER  musikkleder

                                                     Sang på nadverdsmøtene

 

Måned:

Tema / Sanger:

Jan.

Jeg er Guds kjære barn

 

JEG ER GUDS KJÆRE BARN  Barnas sangbok, s. 2

 

Jeg vil følge Guds plan for meg    8

Velg det rette   Salmer, nr. 131

 

Febr.

Jorden ble skapt for vår himmelske Faders barn

 

MIN HIMMELSKE FADER ELSKER MEG  16

 

Jeg har to hender små  126

Hold alle budene  68

 

Mars

Jesus Kristus er vår Frelser

 

HVIS MIN FRELSER STO HOS MEG  BNMP 2008 og 2013

 

April

Jesus Kristus gjenopprettet sin kirke i de siste dager

 

VALGFRI SANG fra Barnas sangbok

 

Den hellige lund  Liahona april 2001

Alt gjenopprettet er  60

 

Mai

Profeter lærer oss å etterleve det gjengitte evangelium

 

VALGFRI SANG fra Barnas sangbok

 

Følg profeten    58

Ha takk for profeten du sendte  Salmer nr. 17

 

Juni

Jeg vil følge min himmelske Faders plan ved å bli døpt og bekreftet

 

NÅR JEG DØPES  53

 

Den hellige Ånd  56

 

Juli

Familier er en del av vår himmelske Faders plan

 

I ALL EVIGHET  98

 

Aug.

Min himmelske Fader hører og besvarer mine bønner

 

ET BARNS BØNN    6

 

Sept.

 

Jeg vil tjene Gud av hele mitt hjerte, all makt, sinn og styrke

Ingen foreslåtte sanger.

 

Okt.

 

Jeg vil dele evangeliet med alle Guds barn

Ingen foreslåtte sanger.

 

Nov.

 

Vi skulle takke Gud for alt

 

Alle verdens barn  4

For helse og styrke  18

Se Gud har skapt vår jord så skjønn  122

Min himmelske Fader elsker meg  16

Kjære Far, jeg takker deg  15

 

Des.

Jeg vet at Jesus Kristus vil komme igjen

 

Samuel forteller om Jesusbarnet  Lys over Norge, desember 1992

Jeg er Guds kjære barn  2

Hold alle budene  68

Når jeg døpes  53

Jeg ønsker å være snill og god  83

 

Her finner du JULESANGER

 

 

Samleregister primærsanger

Aktivitetssanger

 

Forslag:

Avtal med musikkformannen i menigheten/grenen at fellessangene som blir satt opp på fremførelsesdagen er salmer som barna kjenner.  Innøv gjerne en NADVERDSSALME i musikkstunden. 

Eksempel: "I all ydmykhet, o Frelser" (Salmer nr. 105)

 

LEKSEBØKER  2013/2018:

Se, deres små: Håndbok for barnestuen (18 mnd. - 2 år) Lekser/Bilder  Sanger

PRIMÆR 1  (3 år)      Lekser  Bilder  Sanger  Jeg er et Guds barn

PRIMÆR 3  (4-7 år)    Lekser  Bilder Sanger   Velg det rette B

Primær 5  (8-11 år)  Lekser  Bilder  Sanger  Lære og Pakter

 

Mer om PRIMÆR