Sanger til Barnas Nadverdsmøteprogram (BNMP) 1999-2007:         

 

SANG:

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Alt gjenopprettet er

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Barnehender slå nå ring

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Den gang da Jesus Kristus ble døpt

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Den hellige ånd

X

X

 

 

 

 

X

 

 

Det jeg gjør

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Dette er min kjære Sønn

 

 

 

 

 

 

 

 

X

En engel kom til Joseph Smith

 

 

 

 

 

 

 

 

X

En lykkelig familie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Et barns bønn

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Familien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Følg profeten

 

 

X

 

 

 

 

X

 

Før vi ble født

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Guds kirke trenger ungdom

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Guds Ånd som en ild

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Ha takk for profeten du sendte

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Han lever, min Forløser stor

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Han sendte Sønnen

X

 

 

 

 

X

 

 

 

Her fins kjærlighet

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Herligste Frelser

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Hold alle budene

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Hvilken skjønn og yndig morgen

 

 

X

 

 

 

 

 

 

I all evighet

 

 

 

X

 

X

 

 

 

I want to live the Gospel

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Jeg ber i tro

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Jeg er Guds kjære barn

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Jeg har en Fader god

X

 

 

 

 

X

 

X

 

Jeg liker hver en fødselsdag

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jeg må alltid velge rett

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Jeg prøver å ligne Jesus

 

 

 

X

 

 

 

 

X

Jeg ser vår Herres tempel

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Jeg søker Herren i unge år

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jeg takker deg Fader

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Jeg vil følge Guds plan

 

 

 

X

 

 

X

 

 

Jeg vil følge ham i tro

 

 

 

 

 

 

X

 

X

Jesu Kristi kirke

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Kjære barn, din Gud er nær deg

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Kom, følg med meg

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraft fra Skriften

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Kristus er meg kjær

 

 

 

 

 

 

X

 

 

La meg, o Gud, få høre

 

 

 

 

 

 

 

X

 

La oss ledes av Guds ånd

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Listen, listen

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Lær meg å vandre  i lys av Guds Sønn

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Min Frelsers kjærlighet

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Min Gud ga meg et tempel

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Nadverden

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Nephis mot

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Når han kommer igjen

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Når jeg døpes

 

 

 

 

 

 

X

 

 

På en herlig vårdag

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Påskens hosianna

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Sannhet fra Elijah

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Slektshistorie – det er det jeg gjør

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Sto Jesus opp til liv igjen?

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Søk, overvei og be

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Tro

X

 

 

 

 

 

X

 

 

Vi kan gjøre hjemmet vårt til himmel

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Vi lytter til profetens røst

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Vær alltid tro

 

 

X