FINGERLEKER / AKTIVITETSVERS  

 

BØNN

Se deres små, lekse 5, s. 16 (tekst tilpasset sangen "Jeg ber i tro")

 

 

Først jeg sier:  ”Kjære Gud himmelske Fader”,

(Løft en finger – og hold fingrene løftet gjennom resten av aktivitetsverset)

 

Jeg takker for alt han meg gir. (Løft en finger til)

Så ber jeg ham ydmykt se til mitt behov. (Løft en tredje finger)

I Jesu Kristi navn. Amen. (Løft fjerde finger)