COPYRIGHT

Fra Kirkens musikkhåndbok (1999), s. 294:

Retningslinjer i forbindelse med opphavsrett

Kirkens medlemmer skulle strengt overholde alle lover for opphavsrett.  Kun rettighetsinnehavere kan gi tillatelse til duplisering (kopiering) av deres verker.  Duplisering av noter eller innspilt musikk uten tillatelse fra rettighetsinnehaveren er ulovlig og uærlig.  Staver og ward må ikke bruke musikk som er ulovlig duplisert.

Noter i Kirkens publikasjoner som Salmer og Barnas sangbok kan kopieres til ikke-kommersielt bruk i Kirken eller hjemmet hvis de (1) har en notis om opphavsrett som vises at de eies av Kirken eller Intellectual Reserve, Inc. (IRI) eller (2) er merket med instruksjoner som tillater slik duplisering.  Alle eksemplarer skulle inneholde eventuell notis om opphavsrett.

Musikk som ikke eies av Kirken eller IRI, kan ikke kopieres uten at rettighetshaveren har gitt tillatelse, angir at verket kan dupliseres eller verket er i det fri (rettighetene er utgått).

Ytterligere informasjon om opphavsrett finnes på side 322-24 i kapitlet "Et utvalg av Kirkens retningslinjer".

 

 

Se også info fra Norsk korsenter AS