DE YNGSTE BARNA I PRIMÆR:


 

 

 

 

Se, deres små:  Håndbok for barnestuen   (1 1/2 - 3 år)

Sanger

 

PRIMÆR 1 (3 år)

Bilder    Lekser    Sanger   

Musikkaktiviteter i Primær (CD Primary 1)  Norsk oversettelse

 

Samleregister Primærsanger

Aktivitets- / Årstidssanger

Fingerleker og aktivitetsvers

 

MUSIKK I PRIMÆR  (Fra Kirkens offisielle side):

Musikk i barnestuen   video

Lær barna å synge    (video)

Musikk i klasserommet  (video)

Musikkinstrumenter

Bevegelse til musikk

Bruk musikk for å undervise barna

Hvordan bruke musikk for å ønske barna velkommen  (video)

Undervis evangeliet gjennom musikk i samlingsstunden (video)