Det finnes musikk

 

Det finnes musikk man gråter av

og det finnes musikk som stanser gråten

hos dem som gråter når de hører musikk

All musikk skal overvinnes og leve

videre i ny musikk, og vi vet aldri

hva som griper oss sterkest

Det overvundne eller det som overvinner

Ord som sorg og glede strekker ikke til

ord som undergang og åpenbaring

står nærmere musikkens vesen

 

Det finnes musikk som rammer oss

som om den alltid var her

og har ventet oss, som livet selv

der det grenser opp mot død og sorg

Musikk som trenger inn i oss

og bærer tidens mørke ut i lys

Og det er ikke vi som gjenkjenner tonene

Det er tonene som gjenkjenner oss

Musikk, ikke som en kopi av livet

Men som en ny versjon av det å leve

 

                  

                                   - Stein Mehren