DET VELKLINGENDE ORKESTER

Herren befolket ikke jorden med et velklingende orkester av

personligheter bare for å verdsette verdens pikkolofløyter. Ethvert

instrument er dyrebart og tilfører symfonien skjønnhet. Alle vår

himmelske Faders barn er forskjellige i noen grad, men hver enkelt

har sin egen vakre lyd som tilfører helheten dybde og fylde.

 

Denne variasjonen i skaperverket er et vitnesbyrd om hvordan Herren

verdsetter alle sine barn. Han akter ikke ett menneske mer enn et annet,

men han «innbyr dem alle til å komme til ham og ta del i hans godhet.

Og han viser ingen bort som kommer til ham, hverken sort eller hvit,

trell eller fri, mann eller kvinne … alle er like for Gud» (2. Nephi 26:33).

 

                                                     - Eldste Joseph B. Wirthlin, Liahona mai 2008, s. 18.