Salmer og sanger 1956   

 

 

 

 

EI SVAR ENNU

Nr. 140, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Ei svar ennu på bønnen du oppsendte,

ydmyk og tillitsfull i mange år?

Formørkes håpet, tror du ei Gud hørte

ditt hjertes stille gråt i tunge kår?

Tvil ei, din Fader alltid ser her ned,

din bønn vil bli besvart en gang, et sted,

din bønn vil bli besvart en gang, et sted.

 

2. Ei svar ennu?  Men når din bønn du sendte,

til Gud din Fader, hvad forventet du?

Du ville på et svar ei lenger vente,

men tenkte dine ord besvartes nu.

Om år forsvinner hen, bli trofast ved,

din Gud vil gi et svar en gang, et sted,

din Gud vil gi et svar en gang, et sted.

 

3. Ei svar ennu?  Din bønn vil bli besvaret;

når du din del har utført til hans pris.

Sin nåde han vil gi til deg i bønnen

og Gud vil svare i din nød og trang.

Hvis du har troes ånd og Herrens fred,

hans herlighet du får en gang, et sted,

hans herlighet du får en gang, et sted.

 

4. Ei svar ennu?  La troen aldri sløves,

la den som klippen fast urokket stå.

I livets stormer skal du kanskje prøves,

den sterke tro vil aldri tvilen få.

Guds kjærlighet er stor, selv om du led,

på alt får du et svar en gang, et sted,

på alt får du et svar en gang, et sted.

 

 

Tekst:     Ophelia G. Adams

Musikk:  Charles D. Tillmann