NOTE

 

 

 

 

Et Barn Er Født I Betlehem

1. Et barn er født i Betlehem, i Betlehem,
Ti gleder seg Jerusalem.
Halleluja, Halleluja!

2. En fattig jomfru satt i lønn, hun satt i lønn,
og fødte himlens kongesønn.
Halleluja, Halleluja!

3. Han lagdes i et krybberom, et krybberom.
Guds engler sang med fryd derom.
Halleluja, Halleluja!

4. Men okse der og asen sto, og asen sto,
og så den Gud og Herre god.
Halleluja, Halleluja!

5. Av Saba kom de konger tre, de konger tre.
Gull, røkels’, myrra ofret de.
Halleluja, Halleluja!

6. Lov, takk og pris i evighet, i evighet,
den hellige trefoldighet.
Halleluja, Halleluja!

 

 

Tekst:   Fra middelalderen oversatt av N.F.S.Grundvig (1783-1872)

Musikk: Ludvig Lindemann (1812-1887)

 

Engelsk