Under utarbeidelse, sist oppdatert 18.12.2010.

 

EVANGELISK KUNST

Kunst inspirert av evangeliet   

Den nye boken Kunst inspirert av evangeliet  (Se Liahona, okt. 2009, s. 22-23)

Gospel Art Picture Kit     www.ldsart.com     Family Art Gallery   Church History Museum  

 

MALERKUNST

Harry Anderson 1906-1996

Robert T. Barrett 

Carl Heinrich Bloch 2  3 1834-1890

Joseph Brickey 

Doc Christensen

Simon Dewey

Arnold Friberg  1913-2010

Greg Olsen

Del Parson

Walter Rane

Liz Lemon Swindle

Minerva Teichert

Elspeth Young

 

 

SKULPTUR

Bertel Thorvaldsen  2

Torleif Knaphus  2