"Jeg lurer på om dere søstre fullt ut forstår hvilke store gaver og talenter dere har og hvordan dere alle kan oppnå å bli satt 'høyest av alt i menneskets liv' i Kirken og i verden.  En av deres enestående, dyrebare og opphøyde gaver er deres kvinnelighet, med dens naturlige ynde, rettferdighet og guddommelighet.  Kvinnelighet er ikke bare leppestift, fikse frisyrer og moteriktige klær.  Det er den guddommelige utsmykningen av menneskeheten.  Den kommer til uttrykk i kvaliteten på deres evne til å være glad i andre, deres åndelighet, ynde, utstråling, følsomhet, kreativitet, sjarm, elskverdighet, vennlighet, verdighet og stille styrke.  Den kommer forskjellig til uttrykk hos den enkelte pike eller kvinne, men dere har den alle sammen.  Kvinnelighet er en del av deres indre skjønnhet."

Eldste James E. Faust, "Kvinnelighet - den høyeste ære",

Liahona, juli 2000, s.118.