NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

FEDRENES TRO

Nr. 44, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3

 

 

Inderlig

 

1. Fedrenes tro står ennå ved makt. 

Trosser all motgang, krig og tvang.

Hører vi ordet oss forkynt,

fylles vår sjel av gledessang.

 

[Kor]

Fedrenes rene, dyre tro

skal til vår død i hjertet bo.

 

2. Fedrenes tro gir evne, kraft

til å forkynne ved din Ånd.

Gjennom den sannhet gitt av deg,

kan vi bli fri fra syndens bånd.

 

3. Fedrenes tro gir målet klart: 

Elsk du din neste som deg selv.

Kjærlige ord, et hellig liv

vitner om deg til livets kveld.

 

 

Tekst:   Frederick W. Faber, 1814–1863

Musikk: Henri F. Hemy, 1818–1888; kor:, James G. Walton, 1821–1905

 

1 Timoteus 6:12

 

Judas 1:3

 

Tale av eldste Dieter F. Uchtdorf april 2008