FORANDRING AV SALMER TIL KORBRUK

Lys over Norge, desember 1982, s. 54.

 

 

Kirkens salmer bør være standardrepertoaret for wards- (menighets-) og grenskor.  Å synge salmer i sin enkelhet slik de står i salmeboken, kan ofte være det mest hensiktsmessige og virkningsfulle.  Korene bør benytte seg av den utfordring det er å synge salmene uforandret og synge dem med skjønnhet og følelse.  Av og til kan forandringer være på sin plass.  Nedenfor er antydet mulige måter å variere salmene på.  Variasjoner utover den vanlige firestemte og unisone sang bør brukes sparsomt, og man bør være påpasselig så alle forandringer er forenelige med salmens ånd.  Det er viktig at slike forandringer aldri trekker oppmerksomheten mot den teknikk som benyttes eller forringer salmens budskap.

 

 

TIL KORDIRIGENTEN

 

UNISON SANG

 

 

1.  La koret synge et vers unisont.

2.  La kvinnene synge et vers unisont.

3.  La mennene synge et vers unisont.

4.  La forsamlingen bli med på siste vers eller refrenget.

 

 

FORANDRING AV STEMMER

 

 

1.  La kvinnene synge et vers to- eller trestemt.  For å få til en tredjestemme, lar du annenaltene synge tenorstemmen.

2.  La mennene synge et vers to-, tre- eller firestemt.  For å tilpasse en salme til mannsstemmer, lar du førstetenorene synge altstemmen over

     melodilinjen, annentenorene sopranstemmen og barytonene tenorstemmen, mens bassene synger basstemmen.

3.  La sopran- og tenorgruppene synge et vers som duett.

4.  La tenorene og bassene synge melodien, mens sopranene og altene synger altstemmen.

5.  La en gruppe synge melodien, mens resten av koret nynner de andre stemmene.

6.  Variér manns- og kvinnestemmene i et vers.  For eksempel kan første frase synges av mennene unisont, annen frase trestemt av kvinnene,

     og tredje og fjerde frase firestemt av hele koret.

 

 

SOLO

 

1.  La en solostemme synge et vers, mens koret eventuelt nynner til.

2.  La organisten eller pianisten spille et vers som solo.

3.  Hvis du har noen som kan skrive en overstemme (diskant), kan du vurdere å la en eller flere synge denne stemmen mens resten av koret

     synger unisont.

 

 

INSTRUMENTER

 

1.  Hvis du har en dyktig musiker i wardet, for eksempel en fiolinist eller en fløytist, kan du la ham eller henne spille et vers solo, en

     overstemme eller en akkompagnement til koret.

2.  Vurdér å benytte passende instrumentalensembler, for eksempel et  strykeensemble.

 

 

TOLKNING

 

1.  Syng fullstendige tanker istedenfor musikalske fraser, med pauser eller overbindinger der teksten krever det.

2.  Variér tempoet i et vers ettersom teksten tilsier det.

3.  Variér styrken, spesielt i fraser som gjentas.  Sørg for at tolkningen understreker budskapet.

 

 

 

TIL ORGANISTEN ELLER PIANISTEN

 

ORGEL- OG PIANOVARIASJONER

 

1.  Finn frem til måter å gjøre innledningene og mellom spillene interessante og virkningsfulle på ved å trekke ut passasjer eller kombinere

     musikalske elementer fra salmen.

2.  På orglet kan du føye til et register for hvert vers i en jublende salme for å skape en virkningsfull bygning.

3.  På orgelet kan du spille de siste pedaltonene i siste vers en oktav lavere enn de er notert.

4.  På orgelet kan du spille et vers bare på manualene, med dempet register.

5.  På pianoet kan du spille siste vers av en majestetisk salme med en oktavbass i venstre hånd, mens du fyller i tenortonene med høyre

     hånd.

 

 

AKKOMPAGNEMENT TIL VERS SOM SKAL SYNGES UNISONT

 

1.  Mens koret synger et vers unisont, begynner du med bare melodien, legger til altstemmen fra annen frase, deretter tenorene og tilslutt

     basstemmen.

2.  Mens koret synger et vers unisont, kan du variere akkompagnementet med gjennomgangstoner eller smakfullt forandrede harmonier.

3.  Mens koret synger et vers unisont, kan du spille et arrangement av salmen som dem du finner i Hymn Preludes for Piano (PBMU0348).

 

 

MODULASJON

 

1.  Velg en salme som er skrevet i en annen toneart i Hymns Simpified Accompaniments.  Spill et vers herfra, men benytt den fullstendige

      firestemte harmoniseringen hvis du ønsker det.  Gå deretter over fra denne tonearten til den  tonearten som er brukt i salmeboken.

2.  Modulér opp en halv tone på siste vers av en salme.  Dette kan gjøres på en enkel måte med mange salmer ved å forandre de faste

      fortegnene fra b-er til kryss, og forandre midlertidige fortegn tilsvarende.

3.  Vurdér om du vil benytte deg av en bok med ferdigskrevne modulasjoner fra en toneart til en annen.