NOTE

 

 

GLADE JUL    mp3

 

1. Glade jul!  Hellige jul!
Engler daler ned i skjul!
Hit de flyver med paradisgrønt;
hvor de ser hva for Gud er skjønt,
:/: lønnlig i blant oss de går. :/:

 

2. Julefryd!  Evig fryd!
Hellig sang med himmelsk lyd!
Det er engler som hyrdene så
dengang Herren i krybben lå.
:/: Evig er englenes sang! :/:

 

3. Fred på jord!  Fryd på jord:
Jesusbarnet iblant oss bor!
Engler synger om barnet så smukt;
han har himmelriks dør opplukt.
:/: Salig er englenes sang! :/:

 

4. Salig fred, himmelsk fred
toner julenatt her ned.
Engler bringer til store og små
bud om ham som i krybben lå.
:/: Fryd deg hver sjel han har frelst! :/:

 

 

Stille natt

Engelsk

Tysk