Lytt til melodien      

 

 

 

HELLIG, HELLIG, HELLIG!

YouTube 1

 

1. Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig,
dag for dag vår lovsang skal stige opp til deg!
Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!

2. Hellig, hellig, hellig! synger helgenskarer,
kaster sine kroner for dine føtter ned.
Englehærers jubel oppad mot deg farer,
du som var og er og evig bliver ved.

3. Hellig, hellig, hellig! Lyset er ditt rike,
intet urent øye kan se din herlighet.
Ene du er hellig, ingen er din like,
full av makt og renhet og av kjærlighet.

4. Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig,
jord og hav og himmel, se alt skal prise deg!
Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!

 

Tekst:  Reginald Heber, 1826

Norsk oversettelse: Gustav Jensen, 1915

Melodi: J. B. Dykes, 1861

 

En av de internasjonalt mest utbredte salmer, oversatt til mer enn 100 språk.