NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

 

HERRE, VI ER DEG HENGIVEN

Nr. 116, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

 

Tilbedende

 

1. Herre, vi er deg hengiven,

 hjelp oss, send din ånd og fred. 

Fyll vårt hjerte med en ømhet,

til enhver ha kjærlighet.

Aldri glem oss, aldri glem oss,

hjelp oss så vi målet nå;

aldri glem oss, aldri glem oss,

hjelp oss så vi målet nå.

 

2. Må vi alltid være lydig,

 vi din nærhet engang nå.

Om din Hellig Ånd beskytte,

så til sist vi frelse få.

Vern du om oss, vern du om oss,

til vi løpet fullend har;

vern du om oss, vern du om oss,

til vi løpet fullend har.

 

3. I vår fremtid vi oss styrke

til å kjempe mot all synd,

så engang en herlig morgen

vi kan bli i fred hos deg.

Vi deg priser, vi deg priser,

i all tid og evighet;

vi deg priser, vi deg priser,

i all tid og evighet.

 

 

Tekst:    Richard Alldridge, 1815–1896

Musikk: Joseph J. Daynes, 1851–1920

Hebreerbrevet 12:1–2

Lære og pakter 59:23