Historien bak salmen ”What Is This Thing That Men Call Death”

– fortalt av Janice Kapp Perry

 

Under president Hinckleys begravelse (2. februar 2008) sang Tabernakelkoret en salme skrevet av president Hinckley som jeg satte musikk til i desember (2007).  Jeg vil gjerne dele med dere historien om hvordan den ble til:

 

Omkring to måneder før min niese Kathy Baker døde, 11. januar 2008, fant hun et dikt på tre vers av president Hinckley blant sine papirer. Selv om hun var inneforstått med at hun skulle dø, var hun litt redd for selve dødsprosessen og hans ord trøstet henne, spesielt andre vers som beskrev akkurat det hun følte. Hun skrev til president Hinckleys kontor for å spørre om tillatelse til å ha diktet trykket i sitt begravelsesprogram, og hun mottok et veldig fint brev fra hans sekretær, Don H. Staheli, som sa at president Hinckley ga henne tillatelse til å gjøre dette. Brevet meddelte også noen trøstende ord fra president Hinckley som var til hjelp for Kathy i hennes siste uker, og han sa at han ville huske Kathy i sine bønner.

 

Kathy foreslo så for meg at jeg skulle skrive og spørre om tillatelse til å gjøre diktet om til en salme. Jeg gjorde dette, og bror Staheli oversendte president Hinckleys tillatelse til at jeg kunne skrive salmen. Etter å ha sendt opp noen inderlige bønner om at jeg måtte kunne skrive passende musikk til hans vakre og rørende tekst, skrev jeg salmen og sendte en kopi til president Hinckleys kontor for godkjennelse i slutten av desember. Jeg fikk ikke umiddelbart et svar.

 

Kathy døde 11. januar, og etter hennes begravelse sendte jeg en kopi av begravelsesprogrammet til president Hinckleys kontor så han kunne se hvor fint hans dikt var satt opp ved siden av min bror Gary Kapps maleri av Kristus. Da jeg hørte at president Hinckley døde forrige søndag kveld (27. januar), følte jeg meg litt trist når jeg tenkte at jeg ikke hadde fått brevet med hans offisielle godkjennelse. Men neste dag, etter hans død, kom det høyt etterlengtede brevet med hans godkjennelse, hans tillatelse så jeg kan gi det ut i et fremtidig album i min serie ”Inspirational New Hymns for Choir & Home”, og han lot det være opp til meg om jeg ville legge det frem for kirkens musikkavdeling. Tidspunktet var så uvanlig og jeg var utrolig takknemlig for å motta dette brevet, som en nådegave i mitt liv.

 

Så, på mandag ettermiddag hørte Craig Jessop, Tabernakelkorets dirigent, om salmen og hans kontor ringte meg for å få en kopi av salmen med tanke på president Hinckleys begravelse. På tirsdag, mens jeg var på reise i California, hørte jeg at salmen skulle bli fremført av Tabernakelkoret i president Hinckleys begravelse på lørdag.

 

Etter å ha sett hvilken stor trøst denne salmen ga min niese bare to uker før president Hinckleys død, er det mitt store ønske at mennesker over hele verden kan få en vederlagsfri kopi av disse fantastiske ordene til president Hinckley for å trøste dem i tider med tap av kjære. Dette er enda en måte hans innflytelse kan føles gjennom tidene.