HVORDAN UNDERVISE BARN EN SANG:

Forberedelse

 

Undervisning

 

  SANGANALYSE:

      Analyse av teksten

 

     Analyse av musikken