NOTE (norsk)     NOTE (engelsk)

 

 

 

I KONG DAVIDS BY DET SKJEDDE

 YouTube  1  2

 

1. I kong Davids by det skjedde som profeten hadde sagt:

I en lav og ussel hytte ble et barn til hvile lagt.

Moren var Maria visst, barnet selv den Herre Krist.

 

2. Han steg ned fra høye himmel, Herren over verden all. 

Ja, hans leie var en krybbe, og hans bolig var en stall. 

Han som delte våre kår, leger alle våre sår.

 

3. Barnet Jesus, blid og lydig, elsket høyt sin milde mor, 

hun, den alltid rene jomfru som bar barnet til vår jord. 

Kristne barn, elsk mor og far, lydige som Jesus var.

 

4. Herren Jesus, svak og liten, var i alt et barn som vi. 

Kjente tårer, smil og latter – som en bror står han oss bi. 

Og han trøster oss i nød, deler med oss gledens brød.

 

5. Engang skal vi atter se ham i hans rike over sky. 

For det lille barn i krybben hersker der i himlens by. 

Og han gir oss alle trøst, fører oss hvor han gikk først.

 

6. Ikke i den usle stallen, hvor det okser hos ham var, 

men i høye himmerike skal vi se ham hos hans Far. 

Der hans barn i stjerners hær skinne skal i hvite klær.

 

 

Tekst:   Cecil Frances Alexander (1818-95),  Once in Royal David´s City   

Melodi: Henry John Gauntlett (1805-76)  Oversettelse: Kjell Arild Pollestad 1992