ILLUSTRERTE PRIMÆRSANGER

Det anbefales at barnas sanger læres etter utenatmetoden

Disse illustrasjonene kan være til hjelp for å holde sangene ved like:

 

Alt gjenopprettet er   BS s. 60

Bøkene i Mormons bok  BS s. 63  (Bokmerke)     

Den hellige lund   Liahona, april 2001

Den hellige Ånd BS s. 56

Et barns bønn   BS s. 6

Gullplatene   BS s. 61

Han døde for å gi oss liv   Liahona, april 2005

Han sendte Sønnen   BS s. 20

Hosianna   BS s. 142

Hyrdens lovsang    Lys over Norge, des. 1993

Jeg ber i tro   Lys over Norge, mars 1991

Jeg må alltid velge rett   BS s. 82

Jeg vil følge Ham i tro   Liahona febr. 2003

Jesu fødsel  BS s. 32

Julenatt   BS s. 24

Kraft fra Skriften   BNMP 2006

Lørdag    BS s. 105

Når jeg døpes BS s. 53

Omvendelse   Liahona jan. 2005

På en herlig vårdag   BS s. 57

Påskens hosianna   Liahona april 2003

Sannheten gjengitt  Liahona, okt. 2005

Sto Jesus opp til liv igjen?   BS s. 45

Tro    BS s. 50

 

 

 

ILLUSTRERTE SALMER:

I all ydmykhet, o Frelser   Salmer nr. 105

Kjære barn, din Gud er nær deg   Salmer nr. 49

Kristus er meg kjær   Salmer nr. 65