Salmer 1993

 

INGEN ER SÅ TRYGG I FARE 

Nr. 185, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)

 

Inderlig

 

1. Ingen er så trygg i fare

som Guds lille barneskare,

fuglen ei i skjul bak løvet,

stjernen ei høyt over støvet.

 

2. Ingen nød og ingen lykke

skal av Herrens hånd dem rykke. 

Han, den beste venn blant venner,

sine barns bekymring kjenner.

 

3. Hva han tar, og hva han giver,

samme Fader han forbliver,

og hans mål er dette ene: 

Barnets sanne vel alene.

 

 

 

Tekst:    Lina Sandell-Berg, 1832-1903

Musikk:  Gammel svensk melodi

 

Lære og pakter 61:36

Salme 145:9, 14–20

 

 

Lina Sandells hjemmeside