JEG ER GUDS KJÆRE BARN   Salmer (1993)  Barnas sangbok (1995)

 

 

OPPRINNELSE:

I 1957 skulle søster Naomi Randall gjøre forberedelse til en ny sang som skulle skrives til Primærs generalkonferanse.  Hun ba Mildred Pettit, som tidligere hadde vært medlem av Primærs generalutvalg, og som hadde skrevet sanger og operetter for barn, om å hjelpe til med musikken.  Søster Randall sa at hun skulle skrive teksten til sangen, og så sende den til søster Pettit.

 

Før hun la seg den kvelden, ba søster Randall om hjelp til å finne de rette ordene til sangen.  Noen timer senere våknet hun og skrev ned tre vers.  Så takket hun vår himmelske Fader for hjelpen.  Senere sendte hun teksten til søster Pettit.

 

Søster Pettit ønsket også å gjøre musikken slik Herren ville ha den.  Hun følte at hun visste hvordan melodien skulle være, men hun arbeidet om og om igjen på avslutningsdelen, og lot barna sine synge den mange ganger før hun til slutt syntes at den var riktig.  Sammen arbeidet de to kvinnene på refrenget, og innen en uke var sangen ferdig.

 

Senere foreslo president Spencer W. Kimball at ”lær meg alt som jeg kan nå” skulle forandres til ”alt jeg gjøre må.”  Han forklarte at vi må gjøre noe for å oppnå noe.

Fra barnesidene i Lys over Norge, nr.3 1985.

FORANDRING AV TEKST:

Kirkens medlemmer over hele verden elsker Primærsangen "Jeg er Guds kjære barn" med dens enkle, men dyptgripende budskap om hvem vi er, hvorfor vi er her på jorden og hva Herren lover oss hvis vi er trofaste.  Søster Naomi W. Randall skrev teksten til sangen i 1957, da eldste Spencer W. Kimball var medlem av de tolv apostlers quorum.  På den tiden sluttet refrenget i sangen  med ordene "Lær meg alt som jeg må nå.  Jeg vet Gud elsker meg".  (Eng.:"Teach me all that I must know to live with him someday".)

 

En gang da eldste Kimball besøkte en stavskonferanse, lyttet han til en gruppe Primær-barn som sang "Jeg er Guds kjære barn".  Ikke lenge etter nevnte han sangen i en samtale med et medlem av Primærs generalutvalg.  "Jeg liker barnas sang", sa han, "men det er ett ord som opptar meg.  Ville søster Randall ha noe imot at ordet know  (vite)  ble forandret til do (gjøre)?"

 

Søster Randall gikk med på å forandre sangen.  Nå slutter refrenget slik:  "Lær meg alt jeg gjøre må så himlen blir mitt hjem".  Disse ordene gjenspeiler et prinsipp som president Kimball la vekt på gjennom hele sitt virke:  "Enhver sjel som vil oppfylle kravene, kan oppnå celestialt liv.  Det er ikke nok å vite.  Man må gjøre.  Rettskaffenhet er vesentlig, og ordinanser er nødvendige." 

                                                                                                                                       - Læresetninger fra Kirkens presidenter, Spencer W. Kimball, s.1 Engelsk

 

 

 

I Church News 17. oktober 1998 står det at sangen da ble sunget på 90 språk. 

Søster Naomi Randall tjente i Primær på generalplan i 27 år.  Sitat: 

 

When  asked by Church News reporter what she wants others to know about her,

sister Randall did not hesitate:  ”That I am a child of God,” she said.

 

 

Se også Hun skrev teksten til ”Jeg er Guds kjære barn”  

                              -  Liahona, febr.1999, s.1  (Kirkenytt)