NOTE

 

 

 

Jeg synger julekvad

YouTube 1

1. Jeg synger julekvad,
jeg er så glad, så glad!
Min hjertens Jesus hviler
I stall og krybbe trang.
Som solen klare smiler
han på sin moders fang.
:/: Han er Frelser min! :/:

2. O, Jesus, du barnlill,
deg lenges jeg så til!
Kom, trøst meg alle sinne,
tred inn om her er smått,
la meg deg se og finne,
å, da har jeg det godt.
:/: Drag meg etter deg! :/:

3. Hvor er Gud Fader mild:
Sin Sønn oss sende vil!
Vi alle var fordervet
I synd og vår udyd,
så har han oss forvervet
all himlens, himlens fryd.
:/: Eia, var vi der! :/:

4. Hvor er vel glede slik
som opp I himmerik,
hvor alle engler kveder
en ny og liflig sang,
og frem for tronen treder
til Guds basuners klang!
:/: Eia, var vi der! :/:

Tekst: Latin, ca. 1300, oversatt til norsk av M. B. Landstad, 1533.