FINGERLEKER / AKTIVITETSVERS

 

 

 

KIRKEN VÅR

Aktiviserende sanger og regler s. 44

 

Lag bevegelser med hendene som forestiller de forskjellige delene av kirken:

 

Dette er veggene i kirken vår.

Dette er spiret, så rankt det står.

Dette er vinduer som gir oss lys.

Dette er dørene hvor inn du bys.

Huset ble bygget av gode menn.

Her skal vi lære å være en venn.

Nå bøyer vi hodet og ber en bønn (bøy hodet og fold hendene)

til Gud som ga oss en kirke skjønn.

- Forfatter ukjent