KOM, KOM NÅ TIL HAM

Liahona, april. 2017   

 

Inderlig

 

1. Han kom til oss med kjærlighet stor

Og tilbyr sitt liv til enhver på vår jord.

Han bringer oss lys hvor mørke rår.

Han trøster, Han leger dypeste sår.

 

Kom, kom nå til Ham. Kom til Ham.  Kom lær av Ham.

Saktmodig og ydmyk av hjertet er Han.

Kom, kom nå til Ham.

 

2. Han kom til oss og fikk slag og sår.

Det fins ingenting Han ikke forstår,

av smerte og sorg, Han fikk sin del,

Han led for deg, og Han gjør deg hel.

 

Kom, kom nå til Ham. Kom til Ham.  Kom lær av Ham.

Saktmodig og ydmyk av hjertet er Han.

Kom, kom nå til Ham.

 

3. Han kjenner oss og tilbyr sin trøst.

Enhver som vil tro, vil høre Hans røst.

Han tilgir din synd, Han lar deg se

når du ydmykt og trofast bøyer ditt kne.

 

Kom, kom nå til Ham. Kom til Ham.  Kom lær av Ham.

Saktmodig og ydmyk av hjertet er Han.

Kom, kom nå til Ham.

 

 

Tekst:     Steven K. Jones

Musikk:   Michael F. Moody, f. 1941

Intervju med Michael F. Moody på Mormon Channel


© 2016 av Steven K. Jones og Michael F. Moody. Med enerett.
Denne sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i kirken eller i hjemmet.