NOTE norsk  NOTE engelsk

Liahona, okt. 2012

 

KOM, O HERRE

Fra Kirkens oppførelse

Savior of the World:  His Birth and Ressurection

 

mp3 akkompagnement

mp3 sang

YouTube 1

 

Enkelt

 

1. Herre Jesus, kom til krybben, la oss der ditt åsyn se!

Store skaper, her en fremmed, lite barn på fremmed sted.

Mørket svinner, ingen kveld;  kom, ja, kom, Immanuel.

Herre Jesus, kom til krybben.  Kom, o Herre, kom!

 

2. Herre Jesus, kom til syke, knuste hjerter, bøyet kne.

Verdig lam, god, kjærlig, edel, la vår sjel i deg få fred.

Kom i storhet til vår jord, og regjer her hvor vi bor.

Gjør oss rede til å knele:  Kom, o Herre, kom!

 

3. Herre Jesus, vår Forløser, morgenlyset ifra øst,

vi vil evig være dine, stans vår gråt og gi oss trøst.

Kom i storhet til vår jord, og regjer her hvor vi bor.

Gjør oss rede til å knele:  Kom, o Herre, kom!

 

 

Savior of the World:  His Birth and Resurrection ble skrevet  og komponert

under veiledning av Det første prsidentskap og De tolv apostlers quorum.

 

© 2003 IRI. Med enerett.  Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem og kirke.  Denne notis må komme med på alle kopier.

 

Om produksjonen