KOM TIL HAM

Liahona, juni 2016     (Hymns, no. 114)   mp3

 

Tankefull

 

1. Jeg vandrer gjennom nattens ro

i ensomhet og stillhet god.

Alene under stjerners hær,

jeg vet at også Gud er der.

Jeg kneler stille ned i bønn

og mottar svar fra Ham i lønn.

Det fjerner byrden helt fra meg,

mitt såre hjerte fryder seg.

 

2. Og ønsker jeg meg noe sterkt

og ber ham signe meg med det,

da kommer ingen ild her ned,

men det jeg ber om, gir meg fred.

Når stormer raser rundt meg her,

jeg føler ingen arm rundt meg.

Men hver en storm går meg forbi

når jeg kun til Ham setter lit.

 

3. Hva enn som måtte skje med meg,

om jeg blir truet på min vei,

er Han min redning gjennom det,

min tilflukt fra min fiende.

Så kom til Ham om trett du er,

og har du feilet er Han nær.

Du finner fred og hvile der.

Ja, kom til Ham, ja, kom til Ham!

 

 

Tekst:     Theordore E. Curtis, 1872-1957

Musikk:   Hugh W. Dougall, 1872-1963

 

Salme 55:16-17, 22

Matteus 11:28-30