Salmer og sanger 1956   

 

LA OSS VOKTE, TROFAST VOKTE

Nr. 139, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. La oss vokte, trofast vokte,

for vår Herres dag er nær

som omtalt er i skriftens ord,

forkynt av vise der.

De talte ved den Hellige Ånd

som Herren til dem gav,

til dem ble syner åpenbart,

de så vår Herres dag.

 

Kor:

Vi vil strebe, flittig strebe,

og forfremme Herrens verk;

fremad, fremad er vår streben,

Gud oss fører sikkert frem.

 

2. La oss kjempe, stadig kjempe

og forkynne sannhets ord,

og la oss i forening sprede

lyset over jord.

Vi kraft og styrke vil motta

fra ham som styrer alt,

og glede få med hver som tror

på det som Gud har talt.

 

3. La oss still, trofast vokte,

for vår Herres dag så nær,

den gir belønning til enhver som

har vært trofast her.

Vår Gud han råder over alt,

hans makt oss viser vei,

og leder dem som på ham tror

mot denne store dag.

 

 

Tekst:    H. W. Naisbitt

Musikk: J. C. Fones