FINGERLEKER / AKTIVITETSVERS

 

 

 

MAMMA

Aktiviserende sanger og regler, s. 29

 

Jeg har en mamma god og snill (pek på deg selv).

Hun ordner huset og hjelper til.

Hun stryker tøy og hun vasker klær (stryk tøy, vask klær)

Trenger jeg hjelp, er hun alltid der. (plasser hånden på brystet når du sier ”Jeg” og nikk).

 

 

- Thea Cannon

Fra Finger Fun for Little Folk

Copyright 1949 av The Standard Publishing Company.

Brukt med tillatelse.