Til salmeregister

 

METERS

 

Grupper av tall, kjent som meters, indikerer antall stavelser i hver setning i en tekst.  Denne indexen lister hver salme under dens metriske hovedskrift slik at salmetekster med samme meter kan bli satt sammen med en variasjon av salmemelodier.  For eksempel kan teksten til ”Ved tanken på vår Frelser kjær” (76) synges sammen med ”En grønnkledd høyde langt herfra” (112).  Vær sikker på å vurdere om stemning, ord,  aksent og meter passer sammen når du skal sette sammen tekst og toner.

 

 

(Kursivskrift = Salmer fra ”Salmer og sanger” 1956)

 

 

33338866

Stille natt…………………..128

 

4846D

Hans kjærlighet……………..87

 

544488

Kristus er meg kjær………...65

 

55556565

Hvor herlig og stort……….151

 

5656566

Vingende skarer………...…149

 

64646664

Jesus min Frelser kjær……...38

Nærmere deg, min Gud….…82

 

64647674

Jeg trenger deg hver stund.…63

 

6565

Se, nå dagen heller………….74

 

6565D

En krybbe var vuggen……..121

Fader vår i himlen………….69

Fremad, Kristi stridsmenn

    (utvidet)…………….…..161

Mer hellighet gi meg……….79

Min Herre er Hyrden

    (utvidet)…………….…....84

 

6565(10 linjer)

  (6565D)

Min Herre er Hyrden……….84

 

6565(12 linjer)

  (6565D)

Fremad, Kristi stridsmenn...161

 

657776

Sion, vi deg priser…………..19

 

66446664

I Sions alpeland………………56

 

6646664

Gud sign profeten vår………16

Lover den Herre Gud……….29

 

6666

Vi har ditt hus så kjær……..142

 

 

 

6666 (12 linjer)

Hvem er for Herrens sak?…..89

 

666688

Du kongers konge, kom…….22

Fra himlens høye hvelv

  (utvidet)…………………….8

Høyt oppå fjellets topp………4

Se, Herren konge er………...43

 

66668888

Fra himlens høye hvelv…...…8

Se, Herren konge er………...43

 

SM (Short Meter) 6686

Gå, du som elsker Gud……..39          

Hvor vennlig er vår Gud……41

Hør du vår lovsang, Gud…...91

Jeg har en Fader god

  (utvidet)………………….188

 

66866

  (6686)

Jeg har en Fader god………188

 

SMD (Short Meter dobbel)

  66866686

Villfarne sjel som går………90

 

669669

Synes veien deg lang……….100

 

67676666

Nå takker alle Gud………….47

 

67678811

Kom, alle I Guds menn……197

 

757577753375

Det er skjønnhet her på …...153

 

75758885

Full av gjerning er min……171

 

7675D

Arbeid før natten kommer...163

 

7676

Alltid freidig når du går…..155

No livnar det i lundar………37

 

7676D

All herlighet og ære………...31

Benytt enhver anledning…..176

Bred dina vida vingar………88

Fra Grønnlands kolde fjeller.17

Gud har deg kalt til arbeid...198

Jeg er i Herrens hender……..62

Jeg vet på hvem jeg………...36

O Gud, du kjære Fader……108

Velt alle dine veier………...157

Vi kjemper for Guds rike….162

Vi møtes her som søstre…..195

 

76767786

Vi kan gjøre hjemmet……..152

 

76777777

Nærmere Frelser til deg…….49

 

7744777

Stille syng en hellig sang…...98

 

7777

Dagen svinner………………71

Gud allmektig, rettferds G… 59

Gud, vår Fader, vi deg ber...100

Herre, før vi skilles ad……...72

Hør en himmelsk englesang

  (med refreng)………...…..119

Jesus Krist oppstanden er

  (med hallelujaer)…………117

Kom nå alle, store, små…...134

La oss ledes av Guds ånd...…83

 

7777 (med refreng)

Hør en himmelsk engles…..119

 

7777 (med halleluja)

Jesus Krist oppstanden er…117

 

777777

For det vakre på vår jord…...50

Jorden med sitt blomsterfl….40

Kjære Frelser, los du meg…..39

Klippe, du som brast for…...214

Pris vår Gud med hjerte, m…35

 

7777D

Hør den englesang så skjønn

    (utvidet)………………...123

Jesus, jeg mitt kors har…… 192

Kom, vårt folk, takkneml...…46

La oss stemme i et kor……...24

Vi vil stemme i et kor………..7

Ydmyk med ærbødighet…..109

 

7777 (10 linjer)

   (7777D)

Hør den englesang så skjø...123

 

77777977779

Du kan gjøre veien lett……178

 

77 11 77 11 8777 11

I vårt skjønne Deseret……...165

 

8484888

Fordi jeg er blitt meget……141

 

858858785

Da du styrket fra ditt leie…...58

 

CM (Common Meter)

   8686

Bønnen er sjelens dype……. 57

Du herrers Herre…………..104

Du himmelens og jordens…169

En grønnkledd høyde……...112

Kom alt Guds folk på jord

   (Utvidet)………………...127

La oss forene her vår sang

   (Utvidet)………………...124

Nu går en dag hen av vår tid.24

O Gud, vår hjelp fra evig…...61

O Fader, la mitt hjerte få…..101

På Golgata korsfestet de…..110

Søt er den fred Guds budsk...14

Ved tanken på min Frelser…76

Vi synger pris til Jesu n…...114

Vitnesbyrd………………….68

 

86866

I lydighet mot dine bud……135

 

86866687

De skjønne, edle sannh……180

 

868668

   (8686)

La oss forene her vår s…….124

 

868675757685

Guds klare lys………..……192

 

86867686

O skjønne lille Betlehem….126

 

86867777

Det er en tid da ro og fred…..56

 

868686

  (8686)

Du himmelens og jordens…169

Kom, alt Guds folk som bor..27

 

CMD (Common Meter Doubled) 

   86868686

En stjernenatt……………...125

Gå frem med tro…………...166

Hvor vakkert Herrens……..143

Kom, lytt nå til profetens…...18

O, bli hos meg, det aften er…51

O lytt! Et fryderop er hørt…..63

 

8686 (10 linjer)

   (8686 dobbel)

O, bli hos meg, det aften er…51

 

8687 10 10 87

I verden trenges tapre m…..174

 

8787

Det lyser i stille grender…..120

Gjør meg til en bedre lærer..175

Kraft og styrke sendt fra……54

Led meg frem til evig fre…...78

Når jeg vender meg til S…..158

O du gode nådens Fader……86

Opp, Guds folk, til templ….144

 

878766668

Vår Gud han er så fast en b...28

 

87877

   (8787)

O du gode nådens Fader……86

 

878777

Jesus Krist oppstanden er…115

 

 

87877777

Sions ungdom, kom nå……184

 

878786

O, må jeg følge deg…..Liahona 5/2000

 

878787

Gud, vær med oss når vi skilles

   (Utvidet)………………….72

Hvilken skjønn og yndig morg

   (Utvidet)………………….13

Israel, Israel, Gud deg kaller

   (Utvidet)…………………...6

Kjære barn, din Gud er……..49

La den store dag oppr………23

Led oss, o du store Jehova

   (Utvidet)………………….48

 

8787877

Led oss, o du store Jehova….48

 

8787D

De som bygger opp nasj……25

Gud, vær med oss når vi skilles

   (878787)……………..…...72

Har vi sten i våre hender…..140

Herlig lyser Fad’rens nåde.149

Hvad var skuet uti himlen…107

Hvilken skjønn og yndig m

   (878787)………………….13

I all ydmykhet, o Frelser…..105

Israel, Israel, Gud deg kaller

   (878787)…………………...6

Kjærlighet er lysets kilde….139

O, du salighetens klippe…..148

O, min Fader………………150

Sendt er Gud vår Faders…..196

Vi nu nyter brødet, vannet…103

Våre gjerninger og tanker…167

 

878787876878

Se, når morgensolen sender...82

 

8787 (12 linjer)

Kjærlig er Herren vår H…...145

Sannhets lys……………….182

Vær velkommen søndag morgen..135

 

884488 (med hallelujaer)

Guds skaperverk forent i…...30

 

88866

Den kjærlighet som stråler...147

 

 

 

LM (Long Meter)

   8888

Alt godt som gjøres her på...172

En gledens dag……………...10

Gud elsket oss, sin Sønn oss..99

Han lever, min Forløser kjær.67

Hvor det er skjønt, min H…..79

I denne skjønne morgenstund

   (utvidet)……………………1

Igjen vi møtes ved ditt……...97

Kom, følg med meg………...94

Korsfestet ble vår Herre.……96

Når vi i nadverden tar del

   (utvidet)…………………113

Om store trengsler………...156

Pris Gud, fra hvem hvert….137

Ring, ville klokkor

   (utvidet)………...…...…..130

Til alle har vår Herre gitt….132

Vi minnes den korsfestede...106

 

88888

   (8888)

I denne skjønne morgenst……1

Korsfestet ble vår Herre.……96

Om store trengsler………...156

 

888888

Din ånd, o Gud, har lært……75

Fedrenes tro………………..44

Ring, ville klokkor

   (8888)………...………...130

 

888888857

Yndefull Sion, himlens……..20

 

LMD (Long Meter Doubled)

   88888888

En stakkars sorgbetynget…...11

Han lever, min Forløser stor..66

Min tro består………………89

Nei, tal ei ondt………...…...…48

O bønnestund, o bønnest…...55

Vi synger om Guds kjærl….103

 

 

8888 (10 linjer)

   (8888D)

O bønnestund, o bønnest…...55

 

8888810

Min Herre, han er hyrden g...85


 

 


 

8814 8814

Vær du ydmyk……………...53

 

96888696

Vær du signet for Sions…….21

 

979797 10 8 10 8 10 8

Kan hende det er på fjellets.165

 

98810

Hvor lenge skal vi kjære G..168

 

9898D

Ha takk for profeten………...17

 

9944877

Langt, langt herfra………...122

 

9996D

Lytt, lytt, nasjoner!……….168

 

9999D

Fader, vi synger i ydmykh….38

 

10 4 10 4 10 10

Led, milde lys………………77

 

10 610 68886

Kom, hellige………………..26

 

10 8 10 89898 12 8 10 8

La vår tale av kjærlighet…..138

 

10 9 10 7

Kom kun til Herren…………95

 

10 10 10 (med hallelujaer)

For hver en hellig…………...33

 

10 10 10 9

Lær meg å vandre i lys av…193

 

10 10 10 10

Fedrenes Gud, allmektig……32

Jesus fra Nasaret…………..107

O, bli hos meg! Nå er det…...52

Vi ber til Gud for deg

   (Utvidet)………….……....15

 

 

10 10 10 10 10

   (10 10 10 10)

Vi ber til Gud for deg………15

 

10 10 11 10 11 10 11 10

Gjør hva er rett…………….133

10 10 11 11 5757

Min Gud er mitt lys…………..46

 

11 8 11 8

Snart Israels forløser…………5

 

11 9 11 86868

Velg det rette……………...131

 

11 10 11 10

Hill deg, o Sion, vi priser……9

Hvor kan jeg finne fred……..92

 

 

11 10 11 10 10 8 10 8

O store Gud………………....64

 

11 10 11 10 D

Priser profeten som skuet…..12

 

11 11 11 6 6 11

   (11 11 11 11)

Så sikker en grunnvoll……...42

 

11 11 11 11

En krybbe var vuggen……..121

   (6 5 6 5 D)

Så sikker en grunnvoll

   (Utvidet)…………..……...42

 

11 11 11 11 9 11 9 11

Hvor som helst i verden……..31

 

11 11 11 11 13 11

O, Israels eldster…………199

 

12 11 12 11

Som søstre i Sion…………194

Snart tiden er omme………....83

 

12 11 12 11 8888

En ny dag frembryter………..81

 

 

12 11 12 11 11

   (12 11 12 11)

En ny dag frembryter…..……83

 

12 11 12 11 D

Guds ånd som en ild…………2

Vi gledes og frydes………….3

 

12 11 12 12

Lovsang…………………….45

 

14 14 4 7 8

Lover den Herre………….…34

 

Følgende salmer har uregelmessig meter:

Den første sang……………129

Det er solskinn i min sjel…...177

Elsk du din neste…………..190

Fedrenes gud, hør deg………60

Gud vær med deg til vi ses…..70

Har på jorden jeg gjort noe...173

Hold alle budene…………...189

I all evighet………………...186

Jeg er Guds kjære barn…….187

Jeg står helt forundret……....111

Kastes du på bølgen om…....136

La oss stevne frem………....170

Mester, se uværet truer……...81

Modig må vi kjempe…….…160

O kom, alle sjeler……….….127

Skal det unge Sion glemme....183

Vi er en mektig skare…….....159

Vi er kalt…………………...164

Å, si hva er sannhet………....181