Musikk i hjemmet

Det ligger en ubegrenset kraft i musikk når det gjelder å føre familien til større åndelighet og hengivenhet overfor evangeliet. Siste-dagers-hellige skulle la sitt hjem gjenlyde av verdig musikk. 

      

Vår salmebok er beregnet på hjemmet så vel som møtehuset.  Vi håper at salmeboken får en fremtredende plass blant Skriften og annen religiøs litteratur i våre hjem.  Salmene kan formidle en skjønnhetens og fredens ånd til familien og inspirere til kjærlighet og enhet blant familiemedlemmene. 

       

Lær dine barn å bli glad i salmene.  Syng dem på sabbaten, på familiens hjemmeaften, når dere studerer Skriften, og når dere skal be.  Syng mens dere arbeider, mens dere leker, og mens dere er på reise sammen.  Syng salmer som vuggesanger for å bygge opp troen og vitnesbyrdet hos våre små.

 

 

                                                                                                                                                       Fra Det første presidentskaps forord til Salmer (1993) s.x.

 

 

 

Musikk kan velsigne og styrke vårt hjem

Musikk kan velsigne ethvert hjem.  Den kan forene familien og berolige en bekymret sjel.  Musikk kan gjøre arbeidet lettere, skape minner og bidra til at man er lykkelig og har det morsomt hjemme eller andre steder familien befinner seg.  Mange familier liker å synge sammen på reiser, turer, camping eller mens de arbeider sammen.  Familiens hjemmeaften gir oss anledning til å synge sammen regelmessig - salmer, Primær-sanger eller aktivitetssanger og regler.  Folkesanger og andre sanger som bevarer båndene til vår nasjonale og kulturelle arv, kan være en hyggelig del av musikken i hjemmet.  Familien vil lenge huske at de sang sammen i forbindelse med høytider som jul, påske og fødselsdager.  Familie og venner kan ved spesielle anledninger komme sammen til sang og samspill.

 

Hyppig bruk av salmer i hjemmet kan være en hjelp når det gjelder å undervise om begreper i evangeliet og berike familiemedlemmers liv.  Vi kan studere budskapet, lære teksten utenat, lære melodien og la familien få anledning til å glede seg over å synge salmer sammen.  Selv små barn kan lære å synge og bli glad i salmer tidligere enn vi kanskje tror.

  

                                                                                                                    - Fra leksen "Gleden ved musikk" i Hjelpeforeningens studiehefte 4 (1991), s. 200.

 

 

 

Inspiring Music - Worthy Thoughts av Boyd K. Packer, Ensign,  jan.1974,  s.27

Orchestrating Family Memories   av Michael Moody,  Ensign, des. 1992 s.22  

Religiøs musikk velsigner vårt liv og våre hjem, Liahona, nov. 2001 s. 24

Questions and Answers  Ensign, des. 2002 s.50-51