Hvordan undervise barn? (1978),  s. 40-42.

 

MUSIKK I KLASSEROMMET

Et ønske om å delta i musikkaktiviteter kommer naturlig til de fleste barn.  De liker å synge og uttrykke seg gjennom musikk.  Ofte går barn ut fra Primær eller Juniorsøndagsskolen og husker en sang som får betydning for dem gjennom hele livet.

Det er mange effektive måter å bruke musikk på i klasserommet.

1.  Kan brukes ved velkomstønskningen.

2.  Hjelper barna til å forberede seg til bønn.

3.  Gir forandring i tempo, en hvile eller avledning for barna.  (Mindre barn reagerer lett på rytmiske aktiviteter og sanger der de samtidig

     gjør noe.)

4.  Samler hurtig barnas oppmerksomhet.

5.  Har en beroligende innflytelse på barna.  (Etter en aktivitet kan en kjent, rolig sang skape en ærbødig holdning.)

6.  Beriker og styrker læresetninger i evangeliet.

 

Sang i klassen - et effektivt undervisningshjelpemiddel

Sanger som er foreslått som en del av leksjonen er valgt fordi de gjentar leksjonens formål og understreker det på nytt.  Repetisjon er verdifull når man underviser barn.  De tiltalende rytmer i musikken gjør at barna lettere husker det de synger.  En sang kan ofte uttrykke et budskap i evangeliet på en spesiell måte som styrker barnas forståelse av et begrep i evangeliet.  En god sang på riktig sted kan engasjere alle barna; vekke sterke, positive følelser for evangeliet og være med på å styrke deres vitnesbyrd.

 

Idéer man skulle huske når man tilrettelegger en sang i leksjonen

Gjør sangen til en viktig del av leksjonen, og ikke en adskilt aktivitet.  Du kan f.eks. si:  "Vi kjenner en sang som vil hjelpe oss til å huske det vi har snakket om i dag," eller du kan spontant synge sangen og diskutere den med barna, og deretter be alle være med på å synge den.

 

Når man skal lære en sang, er en viktig del av prosessen at man lytter.  Mindre barn kan av og til delta i musikkaktiviteten bare ved å lytte.  Disse barna er i ferd med å finne sin sangstemme.  Press ikke barna til å synge, men inviter dem til å synge sammen med deg når de finner seg til rette med å gjøre det.  Mindre barn deltar i en sang ved først å lytte, deretter føye til kropps- eller fingerbevegelser, og til slutt ved å synge sangen.

 

Ettersom barn lærer sanger ved å lytte til andre mennesker, er det ikke på langt nær så effektivt å si ordene som det er å synge dem.  Hvis sangen er ukjent, synger du den flere ganger for barna, mens du hver gang ber barna lytte etter noe spesielt med sangen.  F. eks.:

 

"Jeg har en vakker sang om mange av de herlige velsignelser vår himmelske Fader har til oss.  Når jeg synger denne sangen, må dere lytte nøye for å finne ut hva jeg føler for å leve i denne vakre verden."  (Syng sangen "Min himmelske Fader elsker meg", Barnas sangbok s. 16)  "Fant dere ut hva jeg føler?"  (Svar)  "Jeg er glad for at jeg lever i denne vakre verden.  Hør nå etter så dere kan nevne noen av vår himmelske Faders vidunderlige skapninger for meg."  (Syng sangen igjen.)  Få barna til å nevne fuglene, regnet, vinden osv.)

 

Du trenger ikke å ha en skolert stemme for å synge med barna.  Et lydbåndsopptak av sangen kan støtte deg mens du synger.  Barna vil foretrekke at du hjelper dem sangen, og ikke en annen.  Musikalsk fullkommenhet er ikke så viktig som den varme du bibringer gjennom sangen.  Når du har bygget opp stemningen, bryter du det bånd som er opprettet mellom deg og barna hvis du lar en annen overta for å presentere sangen.

 

Rytmen i en sang hjelper barn til å lære teksten og melodien. Rytmen er blitt omtalt som limet som holder sangen sammen.  Av og til kan det være effektivt å lære noen dikt eller skriftsteder satt inn i et rytmisk mønster.

 

Fra tid til annen kan undervisningshjelpemidler hjelpe barna til å lære sangene.  Men glem ikke at du selv er ditt beste undervisningshjelpemiddel.  Din entusiasme og uttrykksfullhet kan gjøre det å lære sangen til en praktfull opplevelse. Hånd- og kroppsbevegelser kan hjelpe deg til å lære barna rytmen og teksten.  Når det gjelder eldre barn som kan lese, kan du bruke en tavle, en plansje eller ordstrimler med nøkkelord, eller -uttrykk for å  hjelpe barna til å huske teksten.

 

F.eks. er nøkkelordene i "Jeg prøver Herrens budskap, Barnas sangbok s. 72 "Jeg prøver", "å se", "følger" og "lever".

 

Å dirigere med tonehøyde er ofte nyttig når man skal lære barna en ny sang.  Hendene kan være med på å angi tonehøyde og tempo.  Når du benytter denne metoden, holder du hendene i horisontal stilling og gjør klare opp og nedadgående bevegelser for å angi tonehøyden når den blir høyere eller lavere mens dere synger teksten.  Med litt øvelse blir det lett å dirigere på denne måten.  En lærer som ikke hadde erfaring med denne metoden, fant ut at når hun tegnet opp mønsteret for begynnelsen av sangen, ga det henne selvtillit.  Hun holdt et lite kort på fanget med mønsteret til sangen.  Sangmønsteret så omtrent slik ut:

 

 

 

 

 

 

 

Dette viser hvordan melodien i begynnelsen av "Stille nå, kjære barn", Barnas sangbok, s. 11, beveger seg.  Hvis du begynner for høyt eller for lavt, kan du ganske enkelt si:  "Beklager, barn, jeg tror vi begynte for høyt (eller for lavt).  La oss begynne på nytt."

Øv på forhånd og forbered deg når du skal bruke en sang i leksjonen.  Kjenn sangen godt nok til å holde øyekontakt med barna mens dere synger.

 

Hjelpekilder

På anmodning kan musikklederen og pianisten lære deg sangen og hjelpe deg til å overvinne eventuelle følelser av at du ikke strekker til. Hvis du ikke har selvtillit nok til å synge, så husk at ditt problem ikke er at du ikke kan synge, men at du tror du ikke kan gjøre det. (Nedenfor tar vi for oss hvordan man kan bygge opp tillit til sin evne til å synge.)  Husk også at det nesten ikke er noen som ikke kan bidra noe til musikkprogrammet i klassen.

Musikklederen og pianisten kan også gi forslag for å hjelpe deg til å gjøre sangen til en god opplevelse for alle.  De kan spille inn sangen på kassett for deg, så du kan bruke den til å lære sangen og når dere synger i klassen.  Kassettbåndet "Akkompagnement til sanger i utvalg fra "Syng med meg" inneholder akkompagnementer til mange sanger som brukes i klasserommet. (Se CD-samlingen Childrens Songbook)

Barna kan også hjelpe deg, læreren.  Ofte er det barn i klassen som er villige og i stand til å lede sangen.  Be på forhånd et barn om å være forberedt på å gjøre dette. Dette kan være en utmerket måte å engasjere barna på.

 

Oppnå sikkerhet ved å synge

Syng hver dag.  En stemme som ikke blir brukt vil miste sitt omfang.  Med øvelse kan du få stemmen til å rekke flere toner høyere og lavere enn den gjør nå.  Vær ikke bekymret om stemmen din er uskolert.  Barn foretrekker en enkel og liketil innstilling til å synge.  Se barna inn i øynene mens du synger.  De vil ikke være noe kritisk publikum.

 

Forbered deg og øv tilstrekkelig på hver sang på forhånd, slik at du kjenner den godt og føler deg vel til rette med den.  Husk at ved å legge inn musikk i presentasjonen av leksjonen kan man bringe glede og tilfredsstillelese både til barn og lærere.