Musikkens betydning for den enkelte

I tillegg til å velsigne oss som en kirke og som familiemedlemmer kan salmene være til stor nytte  for oss som enkeltpersoner.  Salmene kan oppløfte vår ånd, gi oss mot og drive oss til å handle i rettferdighet.  De kan fylle vær sjel med himmelske tanker og gi oss en fredens ånd. 

     

Salmer kan også hjelpe oss å motstå Satans fristelser.  Vi oppfordrer deg til å lære dine favorittsalmer utenat og studere skriftstedene i forbindelse med dem.  Hvis uverdige tanker kommer inn i ditt sinn, kan du synge en salme for deg selv og trenge ut det onde med det gode. 

      

Brødre og søstre, la oss bruke salmene til å innby Herrens ånd til våre forsamlinger, våre hjem og vårt personlige liv.  La oss lære dem utenat og grunne på dem, fremsi dem og synge dem og ta del i deres åndelige næring.  Vit at de rettferdiges sang er en bønn til vår Fader i himmelen,

"og den skal bli besvart med velsignelser på deres hoder."

 

 

                                                                                                                                                -   Fra Det første presidentskaps forord til Salmer (1993) s x.

 

 

Våre liv kan berikes gjennom vakker musikk

Ved siden av å være en kilde til glede og inspirasjon på møter i vår kirke og i våre hjem, kan musikk også berike oss personlig.  Den kan påvirke våre følelser.  Vi kan vel alle huske at verdig musikk har grepet oss og beriket oss.

 

Vi kan alle nyte musikkens velsignelser hvis vi går inn for det.  Erfarne musikere i Kirken har gitt forslag til hvordan vi kan berike vårt liv med god musikk:

 

Fyll ditt hjem med musikk.  Gjør salmesang til en daglig familietradisjon.  La budskapet i Kirkens salmer og sanger bidra til å løse familieproblemer.  Plystre mens du arbeider.  Syng mens du spiller.  Bygg opp en platesamling med oppløftende musikk.  Sett på radioen når de spiller musikk som skaper en god ånd i ditt hjem.

 

Gå på konserter og solistfremførelser.  Konserter, musikkstykker og solistfremførelser er tilgjengelige mange steder...

 

Oppdag gleden ved å synge.  Du går selv omkring med et musikkinstrument - din stemme...

 

Oppløft din ånd med musikk.  Musikken har kraft til å forandre din sinnsstemning.  Spill kraftig og energisk musikk for å oppløfte og motivere.  Spill rolig musikk for å roe ned og trøste.  Bruk musikken til å gi perspektiv og balanse i ditt liv.

 

Lær deg til å like alle typer oppløftende musikk.  Nesten i alle typer musikk kan vi finne noe oppløftende og verdig - men også det degraderende og uverdige.  Velg med omhu...

 

Lær salmer og sanger utenat.  Gjør en virkelig kraftanstrengelse for å lære utenat det store budskap i Kirkens salmer og sanger.  Lær dem til dine barn.  La ditt sinn fylles av disse verdige tanker.  Kall salmene frem når du trenger dem...

 

Spill spesiell musikk på sabbatsdagen.  Gjør sabbatsdagen spesiell  ved å spille opptak av salmer og hellig musikk.  La musikken fylle ditt hjem med fred, glede og evangeliets ånd...

 

Ta del i Kirkens musikk.  La preludiet forberede deg til møtet.  La postludiet hjelpe deg til å bevare møtets ånd når du går hjem.  Syng salmer med forsamlingen, gi uttrykk for den glede du føler over evangeliet.  Vær med i wards- eller grenskoret.

 

Lær deg en musikalsk ferdighet.  Alle kan utvikle noe musikalsk talent - du er aldri for gammel eller for umusikalsk til å lære...

 

Bevar din musikkarv.  Finn tilbake til barndommens sanger, og lær dem videre til dine barn." 

("Ten Ways to Bless  Your Life with Music", Church News, 28. aug. 1983, s. 8-9.)

 

                                                                                                                  - Fra leksen "Gleden ved musikk" i Hjelpeforeningens studiehefte 4 (1991), s. 201.