NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

 

NÆRMERE FRELSER TIL DEG

Nr. 49, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

Bønnfylt 

1. Nærmere Frelser til deg,

alltid nærmere deg,

stadig min streben skal bli,

å komme nærmere deg. 

Jeg stoler evig på deg,

at du vil lede min vei. 

 

[Kor]

Før, o før da all min gang,

nærmere Frelser til deg.

 

2. Nærmere Frelser til deg,

alltid nærmere deg.

Prøvet i trengsel og ve

kommer jeg nærmere deg,

ydmyk jeg bøyer meg ned,

beder om nåde og fred.

 

3. Nærmere Frelser til deg,

alltid nærmere deg.

Evig min lovsang skal bli,

nærmere, nærmere deg.

O, må jeg elske deg Gud;

holde jeg vil dine bud.

 

4. Nærmere Frelser til deg,

alltid nærmere deg.

Hjelp meg mer hellig å bli,

å komme nærmere deg.

Når alle prøver er endt,

må jeg da kronen oppnå.

 

 

Tekst:    Joseph L. Townsend, 1849–1942

Musikk: William Clayson, 1840–1887

Salmene 145:18–20

Lære og pakter 88:63