O Jul Med Din Glede

YouTube 1  2  3

 

 1. O jul med din glede og barnlige lyst,
vi ønsker deg alle velkommen!
Vi hilser deg alle med jublende røst,
ti tusende ganger velkommen!

[Refreng]
Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så glad er vi, så glad er vi.
Vi svinger oss i kretsen og neier, og bukker.

2. I Østerlands vise, I tre stjernemenn,
vi vet jo hvorhen I vil drage;
for vi ville jo også så gjerne derhen
og Eder på reisen ledsage.                        

3. Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
kom skynd deg å gi meg den andre,
så knytter vi kjærlighets hellige bånd
og lover å elske hverandre.

4. Om vinden den tuter og sneen den sner,
det kan oss jo slett ikke skade.
Ti julen og våren oss alltid er nær,
og vi ere fromme og glade.

 

 

Tekst:   Gustava Kielland (1800-1889)

Musikk: Ukjent

 

Engelsk