Salmer og sanger 1956   

 

O, KOM, DU SIONS KONGE, KOM!

Nr. 217, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. O, kom, du Sions Konge, kom!

Motta din brud, din helligdom!

All jorderik deg prise skal

i Sions store tempelhall.

 

Kor:

O, kom, du Sions Konge, kom!

til jorden ned med himmelsk fred,

til jorden ned med himmelsk fred.

O, kom, du Sions Konge, kom!

til jorden ned med himmelsk fred,

til jorden ned med himmelsk fred.

 

2. O salig glede!  Tenk derpå,

da fedres Gud vi skue må;

og vorde for hans åsyn rik,

ja, herliggjort evindelig.

 

3. O  himmelgleder uten tall,

da sangen snart vi høre skal:

Hos'anna!  Herre, Jesus kjær,

du Kongers Konge, Æren bær!

 

4. Du være skal vår Konge stor,

regjere tusen år på jord.

Og Israels skarer  vil oppnå

på Sions berg en frelse få.

 

5. Vi priser deg, vår Skaper stor,

mens tid forundes oss på jord.

Vi lyde stemmen: Nu er tid,

kom hjem fra Babels kiv og strid!

 

Tekst:     G. P. Olsen

Musikk:  W. A. Mozart (1756-1791)