PRIMÆR  1  –  Jeg er et Guds barn     

                                3-åringer

 

 

LEKSER:

1

Jeg er et Guds barn

2

Vår himmelske Fader har et legeme

3

Vår himmelske Fader har en plan for oss

4

Jeg kan be til min himmelske Fader

5

Jesus Kristus er vår himmelske Faders Sønn

6

Vår himmelske Fader og Jesus elsker meg

7

Den hellige ånd hjelper meg

8

Jeg er takknemlig for dagen og natten

9

Jeg er takknemlig for vann

10

Jeg er takknemlig for trær, planter og blomster

11

Jeg er takknemlig for fiskene

12

Jeg er takknemlig for dyrene

13

Jeg er takknemlig for fugler og innsekter

14

Adam og Eva ble skapt i vår himmelske Faders bilde

15

Sabbatsdagen er en dag for tilbedelse

16

Jeg har en kropp

17

Jeg er takknemlig for hendene mine

18

Jeg er takknemlig for ørene mine

19

Jeg er takknemlig for øynene mine

20

Jeg er takknemlig for at jeg kan lukte og smake

21

Jeg har følelser

22

Jeg kan gjøre mange ting

23

Jeg tilhører en familie

24

Jeg er glad i søsknene mine

25

Jeg elsker hele min familie

26

Familien kan være sammen for evig

27

Vi kan be sammen i familien

28

Jeg kan være lydig

29

Jeg kan be om forlatelse

30

Jeg kan tilgi andre

31

Jeg er takknemlig for hjemmet mitt

32

Jeg er takknemlig for mat og klær

33

Jeg kan være en venn

34

Jeg kan være glad i andre mennesker

35

Jeg kan være snill mot dyrene

36

Jeg kan være et godt eksempel

37

Jeg kan være ærlig

38

Jeg kan være ærbødig

39

Musikk gjør meg glad

40

Nadverden hjelper meg å tenke på Jesus

41

Vår himmelske Fader og Jesus ga oss skriften

42

Jeg tilhører Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

43

Vi har en levende profet

44

Vi kan alle hjelpe til i kirken

45

Jesu Kristi oppstandelse  (påske)

46

Jesu Kristi fødsel  (jul)