PRIMÆR 4  –  Bilder   

Mormons bok  (8-11 år)

 

          

Alle bilder har et todelt nummer som identifikasjon. 

Første del av nummeret henviser til boken, annen del til selve bildet.

For eksempel er bilde 4-33 bilde nr. 33 i Primær 4-boken.

      

Nr.:

BILDER:

Brukes i lekse nr.:

Nr. i  bildesettet

Kunst inspirert av evangeliet

Nr. i

stort format:

4-1

Mormon forkorter platene

1, 39

306

62520

4-2

Moroni skjuler platene i Comurah-høyden

1, 43

320

62462

4-3

Joseph Smith mottar gullplatene

1, 44

406

62012

4-4

Lehi profeterer til folket  i Jerusalem

2

300

62517

4-5

Lehis familie forlater Jerusalem

2

301

62238

4-6

Lehis sønner tilbyr Laban rikdommer

3

 

 

4-7

En engel stopper Laman og Lemuel

3

 

 

4-8

Nephi kommer tilbake til Lehi med messingplatene

3

 

 

4-9

Jesus Kristus

4, 8,18, 20, 23, 40, 43, 46

240

62572

4-10

Jesu fødsel

4, 46

200

62116

4-11

Korsfestelsen

4

230

62505

4-12

Lehis drøm om livets tre

4

 

62620

4-13

Livets tre og jernstangen

4

 

 

4-14

Lehi strekker seg etter frukten

4

 

 

4-15

Liahona

5, 7, 23

302

62041

4-16

Nephi og hans brukne bue

5

 

 

4-17

Nephi smelter malm og lager redskaper

6

 

 

4-18

Nephi roer ned sine opprørske brødre

6

303

62044

4-19

Nephi bundet

7

 

 

4-20

Lehi og hans folk kommer til det lovede land

7

304

62045

4-21

Kong Benjamin taler til sitt folk

10, 46

307

62298

4-22

Abinadi for kong Noah

11

308

62042

4-23

Alma døper ved Mormons vann

12

309

62332

4-24

Nephittene  bevoktes av lamanittene

13

 

 

4-25

Kong Limhis folk unnslipper

13

 

 

4-26

En engel viser seg for Alma og Mosiahs sønner

14

 

 

4-27

Alma underviser folket i Ammonihah

15

 

 

4-28

Alma og Amulek I Ammonihah

16

 

 

4-29

Alma og Amulek går ut av det sammenraste fengslet

16

 

 

4-30

Ammon forsvarer kong Lamonis hjorder

17

310

62535

4-31

Ammon og Lamoni møter Lamonis far

18

 

 

4-32

Aron leser fra Skrifter for Lamonis far

18

 

 

4-33

Amti-Nephi-Lehittene graver ned sine sverd

19, 27

311

62565

4-34

Alma vitner for Korihor om at det finnes en Gud

20

 

 

4-35

Korihor skriver at han vet at det finnes

en Gud

20

 

 

4-36

Zoramittene og Rameumpton

21

 

 

4-37

Kaptein Moronis soldater kjemper mot lamanittene

25

 

 

4-38

Zerahemnas hær legger ned sine våpen

25

 

 

4-39

Kaptein Moroni reiser frihetens valgspråk

26

312

62051

4-40

To tusen unge krigere

27

313

62050

4-41

Nephi og Lehi i fengsel

28

 

 

4-42

Lamanitten Samuel på muren

31, 46

314

62370

4-43

Kristus viser seg for nephittene

33, 36

315

62047

4-44

Verdenskart

33, 40, 44

 

 

4-45

Jesus underviser på den vestlige halvkule

33, 34, 45, 46

316

62380

4-46

Jesus helbreder nephittene

35, 36

317

62541

4-47

Jesus ber sammen med nephittene

35, 36, 37

 

62542

4-48

Jesus velsigner nephittenes barn

35

 

 

4-49

Den oppstandne Jesus Kristus

36, 45

239

62187

4-50

Familiebønn

37

 

62275

4-51

Mormon tar avskjed med et en gang stort folk

39, 42

319

62043

4-52

Jareds bror ser Herrens finger

40

318

62478

4-53

Jaredittenes båter

40

 

 

4-54

Ether nedtegner jaredittenes historie

41

 

 

4-55

Moroni viser seg for Joseph Smith i hans soverom

44

404

62492

4-56

Engelen Moroni på templet

44