PRIMÆR 4  –  Mormons bok  (8-11år)                           

 

    

CD = samlingen  Children's Songbook  -  5 CD-er instrumentalt og vokalt (CD-nr.: spor)

 

44 SANGER:

 Sidetall i

Barnas sangbok: 

CD:

LEKSE:

Alle verdens barn

4

1:13

37

Alt gjenopprettet er

60

2:31

30

Bøkene i Mormons bok

63

3:10

1

Den hellige ånd

56

2:44

7

Det lille barn Jesus

26

1:44

46

Dåp

54

2:40

12

Elsk du din neste

74

3:27

10-19-34

Et barns bønn

6

1:10

9-21-37

Familiebønn

101

4:15

37

Følg profeten

58

3:5

28-29-31-41

Gjør hva er rett

Salmer nr. 133

 

34

Gullplatene

61

2:28

1

Ha takk for profeten du sendte

Salmer nr. 17

 

2

Han lever, min Forløser stor

Salmer nr. 66

 

43

Han sendte Sønnen

20

1:36

4-32-33-36-45-46

Her fins kjærlighet

102

4:16

37

Hjelp meg, o Fader

52

2:39

14

Hold alle budene

68

3:34

3-6-26-28-38-41

I all evighet

98

4:14

18

Jeg er Guds kjære barn

2

1:1

4-18-34-40

Jeg har en Fader god

8

1:3

21

Jeg må alltid velge rett

82

3:48

6-15-24-25

Jeg prøver Herrens budskap

72

3:35

34

Jeg prøver å ligne Jesus

40

2:24

10-42

Jeg søker Herren i unge år

67

3:3

5-23-28

Jeg vil følge Guds plan

86

4:1

4-39

Jesu Kristi Kirke

48

2:23

11-43

Jesus har oppstått

44

2:16

45

La meg, o Gud, få høre

75

4:9

9

Min Frelsers kjærlighet

42

2:21

19-38-39

Min himmelske Fader elsker meg

16

4:50

20

Mitt ønske er å være misjonær

90

4:4

17

Mormons bok forteller oss

62

3:9

1-17-27-31

Nephis mot

64

3:11

3-6-34

Når han kommer igjen

46

2:26

32-35

Når jeg vender meg til Skriften

Salmer nr. 158

 

23

Stille nå, kjære barn

11

1:27

36

Sto Jesus opp til liv igjen

45

2:12

45

Søk, overvei og be

66

3:4

1-23-44

Tro

50

2:36

5-13-22-43

Velg det rette

Salmer nr. 131

 

39

Vi vil bringe sannhet til jord

92

4:7

27-41

Vær alltid tro

81

3:47

15-16

Våg gjøre rett

80

3:46

8-11-15-24-25-27