AKTIVITETS- / ÅRSTIDSSANGER  I  BARNESTUEN OG PRIMÆR 

Musikken i Primær skulle oppmuntre til ærbødighet, forkynne evangeliet og hjelpe barna å føle Den hellige ånds

innflytelse og gleden over å synge.  Mens barna synger noen av sangene, gir musikklederen dem anledning til å

bevege seg og strekke seg på en passende måte.

 

Barnas sangbok og det aktuelle utkastet til samlingsstunder er grunnkildene til musikk i Primær.  Salmer fra

salmeboken og sanger fra Barnas venn og Liahona er også passende.  Fra tid til annen kan barna også synge

fedrelandssanger eller høytidssanger som passer på søndagen og til barnas alder.  Bruk av hvilken som helst

annen musikk i Primær må godkjennes av biskopsrådet."

                                                                                        (Håndbok 2, Kirkens administrasjon 2010, punkt 11.2.4 s. 91)

 

SANG:

SANGBOK:

SANG:

SANGBOK:

 

 

 

 

Bevegelsessanger:

 

Påske:

 

Du har to øyne

BS s.146

Han døde for å gi oss liv

Liahona april 2005

En klok mann og en dum mann

BS s.132

Hosianna

BS s.142

Er du veldig glad

BS s.125

Jesus har oppstått

BS s.44

Gjør slik som jeg gjør

SMM D-22

På en herlig vårdag

BS s.57

Hele kroppen har ledd

BS s.127

Påskens hosianna

Liahona april 2003

Her er vi nå sammen

 

Sto Jesus opp til liv igjen

BS s.45

Hode, skulder, kne og tå

BS s.129

Vi burde mer tenke på Jesus vår bror

SMM B-55

Jeg har to fine føtter

AS s.32

 

 

Jeg vifter AS s. 9    

Jeg er som en skinnende stjerne

BS s.84

 

 

Mormons bok forteller oss

BS s.62

 

 

Rull din hånd

AS s.10

Jul:

 

Smil

BS s.128

Da Josef dro til Betlehem

BS s.22

Synge en sang er moro

BS s.129

Det lille barn Jesus

BS s.26

To hender små

AS s. 8

Han sendte Sønnen

BS s.20

To øyne små

AS s. 4

Hvem er barnet?

L.o.N.  des. 1991

Vi roer ned

AS s. 7

Hyrdens lovsang

L.o.N.  des. 1993

Vi tar hverandres hender

BS s.145

I en stall så lav og ringe

BS s.25

 

 

Jesu fødsel

BS.s.32

 

 

Julenatt

BS s.24

Vinter:

 

Klokkene ringer

SMM F-13

En gang var en snømann

BS s.121

Samuel forteller om Jesus-barnet

L.o.N.  des. 1992

Se hvor sneen faller lett

G-14

Sov, lille Jesus

L.o.N.  des. 1990

 

 

Sov nå søtt

BS s.28

 

 

Å, hør nå min lille

BS s.30

Vår / sommer:

 

 

 

Den prektigkledde sommerfugl

BS.s.148

 

 

Fordi det nå er vår

SMM G-15

 

 

Frø i jorden

BS s.119

 

 

”Gi”, sa den lille bekk

BS s.116

 

 

Hva gjør du om sommeren

BS s.120

 

 

Høyt i trærnes topper

SMM G-5

 

 

Jeg så ut av vinduet

BS s.118

 

 

Kom mai du skjønne milde

BS s. 147

 

 

Min himmelske Fader elsker meg

BS.s. 16 /Primær 2, lekse 3 (beveg.)

 

 

Se Gud har skapt vår jord så skjønn

BS s.122

 

 

Små stemorsblomster

SMM G-21

 

 

Vår verden er deilig

BS.s.123

 

 

Våren har kommet (Copyright)

SMM G-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høst:

 

 

 

Regnet pøser over oss

BS s.117

 

 

Se høsten kommer

SMM G-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BS  = Barnas sangbok        SMM  = Syng med meg      AS  = Aktiviserende sanger og regler

  L.o.N. = Lys over Norge