Salmer og sanger 1956   

 

SALEMS KONGES PRESTEDØMME

Nr. 102, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Salems Konges Prestedømme

gav til jorden atter ned,

livets, fredens rene strømme;

paktens engler kom med fred.

 

2. Arons prester skal frembære

offer i rettferdighet;

Mose sønner til Guds ære

krones skal med herlighet.

 

3. Guddomskraften åpenbarer

seg for mennesker i kjød.

Den ei frykter noe offer,

tjener Gud i liv og død.

 

4. Herrens røst nu kjærlig byder:

Samle Israels skarer inn!

Hyrden kaller hjorden lyder,

mer ei blekner Jakobs kinn.

 

5. Himle skulle da kunngjøre,

Fader, din rettferdighet.

Og enhver skal se og høre,

at du tilbød verden fred.

 

6. Men ditt Sion deg vil prise

uti tid og evighet.

Og i tro og gjerning vise,

offer i rettferdighet.

 

7. Fader, du vil nok antage

barneflokken i ditt hjem;

og i nåde oss ledsage,

så vi når til målet frem.

 

 

Tekst:    J. J. M. Bohn

Musikk: George Careless