FINGERLEKER / AKTIVITETSVERS   

 

VELSIGNELSE AV SYKE

Se deres små, lekse 28 , s. 117

Når jeg er syk, kan jeg bli salvet (pek på deg selv)

av prestedømmets menn.

Jeg føler fred og har tro (legg hendene over hjertet)

på at jeg blir frisk igjen.