Sangpresentasjon "Å, LA MEG HØRE OM JESUS" (Barnas sangbok, s. 36):

    

- Vis et bilde av et lite barn, og spør barna hva de tror et barn kan be sin mor eller far om å gjøre for seg. 

- Syng siste linje av første vers for barna og spør: ”Hva spør barnet om?”  Gi dem tid til å svare.  La barna synge denne linjen

  sammen med deg. Si tittelen på sangen, og forklar at det er en anmodning om å få høre fortellingene om Jesus.

     

- Vis sangteksten på en stor plansje.  Syng første linje av første vers for barna, og be dem lytte etter ordene "høre hvert ord.”

   Drøft hvorfor det er viktig å høre med ørene og med hjertet.

 

- Syng den andre linjen for barna, og syng den deretter sammen. 

  Spør barna hva de ville ha spurt Jesus om hvis han var på jorden.

 

- Syng tredje linje for barna.  Vis bilder fra Det nye testamente fra bildesamlingen Kunst inspirert av evangeliet   for å hjelpe

   barna å visualisere den tredje linjen.  Syng tredje linje sammen. Hjelp barna å forstå hva teksten betyr.

 

- Syng første vers sammen.  Minn barna på at fortellingene om Jesus finnes i Skriftene. 

- Bær vitnesbyrd om hvordan fortellingene om Jesus har velsignet deg.

                   

 

 

 

                                                                                                                                                              (Liahona, februar 2008 s. K8.)