NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

 

SE, NÅR MORGENSOLEN SENDER

Nr. 82, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

Lett

1. Se når morgensolen sender

sine stråler over jord,

alle fugler små de synger

over skog, over dal og fjord.

All natur fra søvnen våkner, solens glans gjør alle glad,

alt som ei er liv og ånde,

det forkynner Herrens dag.

 

[Kor]

Herrens dag, Herrens dag,

kom til kirken på Herrens dag,

Herrens dag, vår Herres dag,

 kom til kirken på Herrens dag.

 

2. I en stor og herlig hensikt,

samles vi på Herrens dag.

Alle streber for en frelse

ved å tjene Herrens sak.

Ærlig arbeid vil belønnes,

trofast hjerte skremmes ei;

aldri vil han ta ifra deg,

noe godt på livets vei.

 

3. La oss da gå modig fremad,

vis en fremferd, ærlig, sann.

Han vil lede, han vil føre

gjennom livets arbeidsdag.

Bli ei trett, vi må ei tvile,

modig kjempe, stadig frem.

Om all verden står i mot oss,

Gud vår Fader er vår venn.

 

Tekst og musikk: Robert B. Baird, 1855–1916

Lære og pakter 59:9–11, 23

Esaias 58:13–14