NOTE    Primærsanger

 

 

 

 

SE, VI HAR TRE FARGER

 Side 131, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3    (CD 5:28)

 

 

Muntert

 

Se, vi har tre farger i vår Primær:

Rød, gul og blå.

Et budskap for alle som kommer her, det er symboler små.

Rødt står for mot så det rette vi gjør,

gult for å tjene så flittig vi bør,

blått står for sannhet i gjerning og sinn. 

Dette er veien vi går trinn for trinn.

 

Tekst og musikk: Marzelle Mangum, 1914–2003. Arr. © 1989 SDH

5. Mosebok 31:6 (mot)

Mosiah 2:17 (tjeneste)

Efeserbrevet 4:25 (sannhet)