NOTE    Primærsanger      

 

 

 

 

SING A SONG  (Kanon)

Side 253, Children’s Songbook of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (1989)

mp3    (CD 5:22)

Muntert

(1)  Sing, sing, sing;
(2)  I like to sing.
(3)  I like to sing a song;
(4)  Sing, sing, sing!

 

Når sangen synges som kanon, deles barna inn i grupper.

Begynn med en ny gruppe ved hvert tall. 

Sangen kan synges som kanon med eller uten akkompagnement.

 

Tekst og musikk: Ingrid Sawatzki Gordon, f. 1949. © 1989 SDH