NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

 

SION ER AV FJELL OMRINGET

Nr. 90, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

 

Med verdighet

 

1. Sion er av fjell omringet,

Sion styrkes av Guds makt. 

All urett for Sion falle,

selv om fienden samlet står. 

Gled deg Sion, gled deg Sion,

hvilken herlig arv du får.

 

2. Hvert et jordisk bånd kan briste,

venn mot venn kan utro stå,

mødre sine barn kan svikte,

himmel, jord, ja alt forgå.

Alltid kjærlig, alltid kjærlig,

Herren alltid kjærlig er.

 

3. Gud i prøvens ild deg lutrer

så helt renset du kan stå.

Men hans kjærlighet ei svikter,

selv om prøvelsen er stor.

Gud er med deg, Gud er med deg,

du skal seire ved hans ord.

 

 

Tekst:    Thomas Kelly, 1769–1854

Musikk: A. C. Smyth, 1840–1909

1 Nephi 22:14–19

1 Nephi 21:15; 1 Nephi 20:10