Salmer og sanger 1956   

 

 

 

 

SKJØNNE SOMMERDAGER

Nr. 178, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Skjønne sommerdager

som vi elsker mest,

allting står i skjønnhet,

gir en himmelsk fred.

La da tanken være ren

lik gylden sol

sval som aftenvinden,

nattens stillhet rår.

 

2. Guds natur i skjønnhet,

kledd i somrens skrud,

bekker små og store,

priser skapnings Gud.

Fuglens kvidren høres

sommeren så lang,

alt i glede priser

ham med jubelsang!

 

Tekst:    Ukjent

Melodi: Joseph Ballantyne